Januar

Tors 7. kl. 19.30
Bibelkreds

Evangelisk Allance Bedeuge
Man 11. kl. 20.00 Bøn i Søhøjlandets Kirke
Tirs 12. kl. 20.00 Taizesangaften i Skannerup Kirke
Ond 13. kl. 20.00 Bøn i Gjern Sognehus - besøg fra Liberia
Tors 14. kl. 20.00 Bønnevandring fra Kulturhuset
Søn 17. kl. 19.00 Afslutningsgudstjeneste i Silkeborg kirke

Tors 21 kl. 19.00 i Sognehuset.
Sangaften

Tors 28 kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

ved præst Daniel Lind, Århus Bykirke Emne: Gennemgang, fortælling og reflektioner over Ruths bog, 1
Mødeleder: Henrik Hansen
Kaffe: Inger-Lis og Søren

Februar

Tors 4. kl. 18.30
Fælles bibelkreds. Fællesspisning

Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Tilmelding senest mandag på hjarddal@gmail.com eller 6063 5860

Tors 11 kl. 18.00 i Sognehuset.
Kirkehøjskole med Anne Marie Pahus

Emne: Den store kærlighed.
Tilmelding: se Kirkebladet

Tors 25. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

ved præst Daniel Lind, Århus Bykirke Emne: Gennemgang, fortælling og reflektioner over Ruths bog, 2
Mødeleder: Gitte Hansen
Kaffe: Helen og Jørgen

Marts

Tors 4. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors 11. kl. 19.30
Generalforsamling

Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Kaffe: Inger Kristoffersen og Grethe Garne

Tors 18. kl. 19.00 i Sognehuset
Kirkehøjskole

Om Indre Mission ved Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen
Tilmelding: se Kirkebladet

Tors 25. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

Ved Flemming Harpøth Møller
Emne: Fald i synd og genoprejsning i Kong Davids liv
Mødeleder: Jørgen Kristensen
Kaffe: Gitte og Henrik

April

Tors 8. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors 15. kl. 18.00 i Sognehuset
Kirkehøjskole

Bjørg Tulinius og Michael Bach Henriksen
Emne: Mellem frygt og håb.
Tilmelding: se Kirkebladet

Tors 22. kl. 19.30 i Sognehuset
Soldatervennefest

Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard Holstebro taler. Der er Amerikansk lotteri, så gaver til lotteriet modtages med tak.

Tors 29. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

Ved Henri Elttør.
Emne: Dryp fra Efererbrevet, kap 1-2
Mødeleder: Søhøjlandets Kirke
Kaffe: Inger-Lise og Peder

Maj

Tors 6. kl. 19.00 i Sognehuset
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell kommer og holder foredrag om pilgrimsvandring

Tors 20. kl. 19.30
Møde ved Johnny Tidemann

Emne: Da Ægypterne mistede sine slaver
Mødeleder: Peder Svinth
Kaffe: Britta og Niels

Tors 27. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

Ved Henri Elttør.
Emne: Dryp fra Efererbrevet, kap 3 ff
Mødeleder: Søhøjlandets Kirke
Kaffe: Karin og Johannes

Juni

Tors 3. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors 10. kl. 19.30
Møde ved Anders Medum Madsen

Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Kaffe: Louise og Niels

Juli

3-15 juli Bibelcamping i Lystruphave
23-31 juli Bibelcamping i Skovgårde
31. juli-6. aug Senior-Bibelcamping i Skovgårde

Læs mere her..

Missionshusmøde
Et møde kan være skruet sammen på mange forskellige måder, men der er som regel et tema for en aften.
Der vil ofte være en taler, der belyser bibelske temaer, ud fra egne erfaringer og bibelen.
Andre ingredienser i en aften er sang, musik, bøn, kaffe og fællesskab.
For yderligere oplysninger om de enkelte møder kontakt bestyrelsen.

Bibelkreds
En bibelkreds er en lille gruppe på 4 til 15 personer, som samles ca. 1 gang om måneden for at diskutere tro og kristendom.
Disse grupper har sin værdi i, at medlemmerne kender hinanden, og derved kan støtte i livets forskellige faser.
Bøn og lovsang er derfor en vigtig del af samværet.

Links