Februar

Tors 7. kl. 18.30
Fælles Bibelkreds


Mødeleder: Inger-Lise Svinth

Tirs 19. kl. 18.00 i Sognehuset
Kirkehøjskole

Emne: H.C.Andersen - Eventyr og Kristendom for store og små
Se yderligere info i Kirkebladet

Tors 28 kl. 19.30.
Fællesmøde med Søhøjlandets kirke

Peter Søes taler over emnet: Abrahams børn. 1. mos. 18. 16-33
Mødeleder: Jon Poulsen
Kaffe: Karin og Johannes

Marts

Tors 7. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors 14 kl. 19.30.
Generalforsamling


Mødeleder: Jørgen Kristoffersen
Kaffe: Inger Kristoffersen

Tors 21. kl. 19.00 i Sognehuset
Sangaften


Tors 28. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets Kirke

Jakob Kirkegaad Nielsen taler over emnet: Med hjerte, mund og hænder. Mark. 2,1-12
Mødeleder: Jørgen Kristensen
Kaffe: Søhøjlandets kirke

April

Tors 4. kl. 19.30
Bibelkredse

Tors 11. kl. 18.30
Fællessang, Fællesspisning

Mødeleder: Søren Winther Sørensen
Aftensmad/kaffe: Inger-Lise og Peders bibelkreds. Tilmelding senest mandag på hjarddal@gmail.com eller 6063 5860

Tors 25. kl. 18.00 i Sognehuset
Kirkehøjskole

Udsigten fra troens gren - om sorg, tab og tro
Se yderligere info i Kirkebladet

Maj

Tors 2. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors . kl. 19.30 i Voel Missionshus
Soldatervennefest

Soldaterhjemsleder Anna og Allan Schrøder, Karup kommer og fortæller om arbejdet

Tors 16. kl. 19.30
Møde ved Filip Osmundsen

Emne: Bøn
Mødeleder: Peder Svinth
Kaffe: Britta og Niels

Tors 23. kl. 19.30
Fællesmøde med Søhøjlandets Kirke

Roar Steffensen taler over emnet: Sæt sejl og lad ånden blæse. Indsamling til Peru.
Mødeleder: Søhøjlandets kirke
Kaffe: Jakob og Ingrid, Grethe Garne

Juni

Tors 6. kl. 19.30
Bibelkreds

Tors 13. kl. 19.30
Møde ved pastor Flemming Baats

Emne:Kristuskransen. Et liv i bønnens skole
Mødeleder: Inger-Lise Svinth
Kaffe: Inger-Lis Sørensen

Læs mere her..

Missionshusmøde
Et møde kan være skruet sammen på mange forskellige måder, men der er som regel et tema for en aften.
Der vil ofte være en taler, der belyser bibelske temaer, ud fra egne erfaringer og bibelen.
Andre ingredienser i en aften er sang, musik, bøn, kaffe og fællesskab.
For yderligere oplysninger om de enkelte møder kontakt bestyrelsen.

Bibelkreds
En bibelkreds er en lille gruppe på 4 til 15 personer, som samles ca. 1 gang om måneden for at diskutere tro og kristendom.
Disse grupper har sin værdi i, at medlemmerne kender hinanden, og derved kan støtte i livets forskellige faser.
Bøn og lovsang er derfor en vigtig del af samværet.

Links