Om os

Indre Mission i Gjern består af en gruppe kristne i forskellige aldre. Vi tilhører Folkekirken, men ud over gudstjenesterne om søndagen har vi også lyst til at være sammen i et kristent fællesskab på andre tidspunkter og på en mere uformel måde.

Vi lægger vægt på at høre evangeliet om Guds kærlighed, at diskutere tro og holdninger, at bede og synge sammen og rent praktisk hjælpe hinanden, når livet er svært.

Alle møder og arrangementer er åbne, så du er altid velkommen til at kigge ind og danne dig et indtryk af, hvad der foregår. Program og kontakt-personer kan du finde på denne hjemmeside.

På gensyn.

Om Indre Mission.

Indre Mission (IM) i Gjern er et lokalt kristent fællesskab, som er tilknyttet Indre Mission på landsplan. Det fulde navn er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, og selv om det både er en lang og gammel titel, siger det meget godt, hvad IM står for:

Kirkelig
IM er en Folkekirkelig bevægelse og har samme grundlag som Folkekirken. Det vil sige Bibelen og kirkens trosbekendelser. Alle gudstjenester foregår således i Folkekirken, - også selv om der i ugens løb kan være andre slags møder i missionshuset med forskelligt indhold.

Forening
I grunden er IM en lidt aparte forening – for man kan ikke blive medlem og kan derfor heller ikke smides ud. Lige siden begyndelsen for langt over 100 år siden har IM været et fællesskab, som mennesker frivilligt var med i, fordi man havde lyst, og fordi man delte visionerne for arbejdet.

Indre Mission
Ydre mission handler om at bringe evangeliet til fremmede lande, hvor få eller ingen kender noget til kristendommen. Indre Mission handler om at fortælle evangeliet til mennesker, som i mange tilfælde er døbt, men som måske ikke ellers kender særlig meget til kristendom eller tro. Indre Mission har et vidt forgrenet arbejde for mennesker i alle aldre og livssituationer. Se mere på www.indremission.dk

i Danmark
Indre Mission har sin oprindelse i dansk kirkeliv og arbejder med at bringe evangeliet til mennesker i Danmark. Former og metoder forandrer sig med tiden, men målet er det samme: at vi må lære Jesus Kristus at kende og komme til tro på ham.